ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERDEN

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERDEN (42)

Sendika Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu 08.09.2018 tarihinde saat 11.00’da Hüseyin Ağa Mah. Dudu Odaları Sok. Bedir Han No:1/701  Beyoğlu/ İstanbul adresindeki Kültür Sanat- Sen İstanbul Bölge Şube Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 15.09.2018 tarihinde saat 11.00’da Kemankeş Mah. Kemankeş Caddesi No:31 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresindeki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. DUYURULUR

GÜNDEM

1-Yoklama açılış ve saygı duruşu

2-Divan seçimi

3-Açılış konuşması

4-Çalışma ve denetleme kurulu raporlarının sunumu

5-Çalışma ve denetleme kurulu raporlarının ibrası

6-Seçimler Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi

7-Dilek ve temenniler

8-Kapanış

 

 

KÜLTÜR SANAT-SEN İSTANBUL BÖLGE ŞUBESİ 

 

 

   Kültür Sanat- Sen İstanbul Bölge Şubesi Olağanüstü Genel Kurulunda, delege olarak katılacakları ve oy kullanacakları kapsayan delege listesi ile gündem Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu tarihler olan 01-02-03 Eylül 2018 Cumartesi, Pazar, Pazartesi günlerinde sendika binasında asılmak suretiyle, 3 gün ilan edilecektir. Listede ki düzeltmelerin, ilan süresi içerisinde, belgeleri ile birlikte doğrudan Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü, yıl dönümünde; sendikamız Kültür Sanat-Sen Ankara Bölge Şubesi ile Birleşik Taşımacılık Sendikasının (BTS) 24 Kasım 2017'de gerçekleştirmiş olduğu etkinlikteki konserden...

Pazartesi, 26 Aralık 2016 11:05

ANTALYA BÖLGE ŞUBEMİZİN GENEL KURUL İLANI

Yazan

                                      KONGRE İLANI

 

  Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Antalya Bölge Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu  22.01.2017 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında  Ramada Plaza Fevzi Çakmak caddesi No:22/1 07100 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. Toplantı 29.01.2017 tarihinde aynı saatte, aynı adreste yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Divan oluşum

3-Açılış konuşması

4-Konukların tanıtımı

5-Yönetim, denetleme,disiplin kurulları ve mali raporun görüşülmesi ve aklanması.

6- Yönetim, denetleme,disiplin asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adaylarının belirlenmesi

7-Dilek ve temenniler.

8-Seçimler

9-Kapanış

 

          KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

                  ANTALYA BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

Ankara Bölge Şube 6. Olağan Genel Kuruluna, delege olarak katılacakları ve oy kullanacakları kapsayan delege listesi ile gündem Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu tarihler olan 18-19-20 Aralık 2016 Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinde şube binasında asılmak suretiyle, 3 gün ilan edilecektir. Listede ki düzeltmelerin, ilan süresi içerisinde, belgeleri ile birlikte, doğrudan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.  

KONGRE İLANI

KÜLTÜR SANAT-SEN Ankara Bölge Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 25/12/2016 Pazar günü saat 10.00’da Konur 2 Sok. 43/8 Kızılay’da bulunan Ankara Şubesi bürosunda yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 08/01/2017 Pazar günü saat 10.00’da Mithatpaşa Cad. No:4 Kızılay’da bulunan Ankara Gürkent Hotel’de aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-) Yoklama

2-) Açılış-Saygı duruşu

3-) Divan seçimi

4-) Açılış konuşması-Konukların konuşmaları

5-) Çalışma raporu, Denetleme ve Disiplin Kurulları

      Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve aklanması

6-) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları

       asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti

7-) Yeni organların seçimi

8-) Dilek ve temenniler

9-) Kapanış

 

İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Kültür Sanat-Sen arasında imzalanan Kurum İdari Kurulu Tutanağı ekte sunulmuştur.

Etkinliğimize tüm  emekçiler katılabilirler.Katılmak isteyenlerin  11 OCAK 2015 pazar gününe kadar temsilcilerimize isim bildirmeleri gerekmektedir.Katılımcılara 6331 sayılı yasanın mevzuatı çerçevesinde eğitim verilecektir.Eğitim sonrası yapılacak bir sınav ile katılımcılara sertifika verilecektir. 

İzmir Bölge Şube yöneticilerimiz ve MYK Üyemiz 'Muammer Sun' hocamız ve Bora arkadaşımızı ziyaret ettiler.

Kültür Sanat Sen İzmir şubesine teşekür ediyoruz.

BİRİMİZ HEPİMİZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN!

Değerli basın mensubu arkadaşlar,

Sanatçılar olarak,çıkar ilişkilerinin baş tacı edildiği, uzmanlığın, bilginin, deneyim ve donanımın hiçe sayıldığı, sanatın içine tükürüldüğü, sanatçıya neredeyse ahlaksız gözüyle bakıldığı en şansız, en tehlikeli dönemleri yaşıyoruz.

Bugün ülkemizde onurlu, ilkeli duruşunu koruyabilen,Cumhuriyetin yarattığı çağdaş değerlere sahip çıkmayı sürdürebilen aydınlarımız, sanatçılarımız her zamankinden daha değerli. Her gün yeni bir görevden alma, baskı, sansür, yasaklama kararı duyuyoruz. İşte bu ortamda sanatçılarımızın erdemli duruşunu koruyabilmeleri de çok zor…

Bestecimiz, müzik eğitmenimiz, klasik müziğimizin duayenlerinden Muammer Sun Hocamız, yaşamı boyunca haksızlıklara karşı çıkmayı, mağdurun yanında durmayı, sanatçı onuruyla topluma örnek olmayı misyon edinmiş, erdemli duruşunu koruyabimiş bu ender sanatçılarımızdan.
Bakanlık Senfoni orkestrasının yıllık programından Fazıl Say’ın eserlerini çıkarıp yerine Muammer Sun’unkileri koymak istediğinde tam bir dayanışma örneği sergiledi, eserlerinin çalınmasına izin vermedi.
’’Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’’ dedi, Fazıl Say’a destek oldu.
Bakanlık tüm ödenekli kurumları bitirmenin, sanat alanlarını kurutmanın yasasını ;TÜSAK tuzağını kurdu. Muammer Sun Hocamız tuzakla savaşmayı görev bildi;bayrak açtı, hepimize önder oldu. Ona minnetimiz sonsuz!
Bugün ustamıza saygımızı sunmak, teşekkür etmek, elini öpmek için Kültür Sanat Sen olarak buradayız.İzmir’den, İstanbul’dan yöneticilerimizle birlikte kendisinden feyz almaya,
önünde eğilmeye geldik.

Ayrıca bugün bir amacımız da turne dönüşü trafik kazası geçiren, 4 aydır hastanelerde tedavi gören İzmir balesi dansçılarından Bora ACAR ZÖNGÜR arkadaşımızı Gata’da ziyaret etmek, moral vermek, tüm sanatçı üyelerimizin iyilik dileklerini iletmek.
Bora arkadaşımızın tekrar dans edebilmesi en büyük isteğimiz…İyilik müjdesini vasıtanızla verebilmeyi diliyoruz.

Değerli arkadaşlar, mağara duvarlarına resim çizen insanoğlu en ilkel çağdan beri sanat yapabilmenin yolunu bulduysa bugünkü engelleyici zihniyetle savaşmayı da başaracaktır. Bunu tek yürek, tek ses olup kenetlenerek başaracağız.
Bugün bir ustamızın ışığıyla aydınlanmaya, bir sanatçımızın elini tutup ona güç vermeye geldik.
Baskılar bizi her zamankinden daha çok kenetledi.
Şimdi tek ses olarak bağırıyoruz: Özgür ve özerk sanat ülkemizin hakkıdır. Bu haktan ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Sayfa 1 / 3