Pazartesi, 26 Aralık 2016 11:05

ANTALYA BÖLGE ŞUBEMİZİN GENEL KURUL İLANI

                                      KONGRE İLANI

 

  Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Antalya Bölge Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu  22.01.2017 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında  Ramada Plaza Fevzi Çakmak caddesi No:22/1 07100 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2. Toplantı 29.01.2017 tarihinde aynı saatte, aynı adreste yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Divan oluşum

3-Açılış konuşması

4-Konukların tanıtımı

5-Yönetim, denetleme,disiplin kurulları ve mali raporun görüşülmesi ve aklanması.

6- Yönetim, denetleme,disiplin asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adaylarının belirlenmesi

7-Dilek ve temenniler.

8-Seçimler

9-Kapanış

 

          KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

                  ANTALYA BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

KESK  ve DİSK olarak “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş ve Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Türkiye” talebiyle  5 Haziran 2013 Çarşamba günü  Aydın Kanza Parkı’nda saat 11.00’de toplanıp Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdik.  5 binin üzerinde katılımın olduğu eylemde Her Yer Taksim ,Her Yer Direniş, Baskılar Bizi Yıldıramaz, Güvenceli İş Güvenceli Gelecek, Sanat Kurumları kapatılamaz, İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz ,Genel Grev Genel Direniş sloganları atıldı. Miting alanında KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin SÖNMEZ ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Matoş KONCA birer konuşma yaptı. 

Salı, 04 Haziran 2013 09:52

KARANLIĞA İNAT, YAŞASIN SANAT!

Kültür Sanat Sen Antalya Bölge Şube Başkanı Ali GÜNEŞ ve sendika temsilcilerinin de katılımı ile sanat kurumlarının kapatılmasına yönelik yapılan basın toplantısına ilişkin haber