Kültür Sanat Sen

Kültür Sanat Sen

Bugün  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde ssp'li personelin nasıl istihdam edileceğine dair Genel Müdür Mustafa KURT'un  düzenlediği toplantıya genel başkanımız Hülya ERYETLİ ve Genel hukuk ve toplu sözleşme  sekreterimiz Deniz ÖZSAYGI katılmışlardır. Daha önce yayınladığımız bilgi notundan da hatırlayacağımız üzere ssp'li arkadaşlarımız için bir çalışma yönetmeliği yapılacağından bahsetmiştik.  Mart ayında çıkarılması düşünülen çalışma yönetmeliği için Taleplerimizi iletmek üzere bir çalıştay talep ettik ve 4 şubatta çalıştay yapılmasının sözünü aldık.   Toplantıda konusulan ve ssp li arkadaşlarımızı ilgilendiren konular sunlar:

1. Mali ve özlük hakları mevcut kadrolulara uygulandığı biçimiyle olmasi için çalışma yaptıklarını

2. Çalışan tüm ssp lileri tam zamanlı çalıştırmanin önünde bir engel olmadığını ve bu yönde çalışma yapıldığını 

3. Ssp li ve mezun sanatçılar için guvencelilerin yasal izinlerinden aynı şekilde yararlandirilabilecegi

4. Tayin vs. Gibi haklardan yararlandirilabilecekleri 

5.5510 sayılı yasanın 4. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi ile iliskilendirilecekleri 

6. Ssp lilerin yeni pozisyon hukumlerince istihdam edilmeleri öncesinde sınava tabi tutulabilecekleri

Konularında görüştük. Ocak ayı içerisinde tüm mudurluklerden temsilcilerin katilacaklari ssp li arkadaşlarımızla bir çalıştay yapacağız.  Buradan çıkan taleplerle genel mudurlukte yapılacak çalıştaya katılacağız.  Yapacağımız çalışmayın yeri ve zamanını belirledikten sonra sizlerle iletişime geçeceğiz. 

Not: Ocak ayında sözleşmelerde küçük bir artış yapılacak. Bilginize...

Devlet Opera ve Balesi'nde 19 servis aracının sözleşmesi iptal edildi

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde 250 sanatçı ve çalışanın kullandığı 19 servis aracının sözleşmesi iptal edildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:15

Devlet Opera ve Balesi'nde 19 servis aracının sözleşmesi iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı, dev araç filosuna rağmen 30 araçlık yeni personel taşıma ihalesi açarken Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde 250 sanatçı ve çalışanın kullandığı 19 servis aracının sözleşmesi iptal edildi.

Tüm kamu kumrularında uygulanacağı ifade edilen tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılan Cumhurbaşkanlığı, araç filosunun yanı sıra 39 yeni otomobil kiralama ve 30 araçlık servis ihalesi açarken Ankara'daki sanatçıların servis araçları ellerinden alındı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara şubesinde yaklaşık 250 sanatçı ve personelin kullandığı servis araçlarının yüklenicisiyle olan sözleşmesini feshetti. Genel Müdürlük tarafından çalışanlara yapılan bildirimde, 19 araçtan oluşan servis filosu sözleşmesinin "bütçedeki tasarruf tedbirleri" kapsamında iptal edildiği, sanatçıların ve çalışanların bundan böyle kendi imkânlarıyla iş yerlerine gelip gideceği bildirildi.

'13 SERVİS ARACI YETER'

Bütçe ve krizin bahane edilerek personel servislerinin ellerinden alındığını ifade eden sanatçılar duruma tepki gösterdi. 19 servis aracının tamamen kaldırılmak yerine çeşitli durakların birleştirilebileceğini ve 13 servis aracıyla tüm çalışanların taşıma işlemlerinin yapılabileceğini ifade eden opera ve bale personeli, kararın geri alınmasını istedi. Sanat emekçilerinin servis hakkından vazgeçmeyeceğini ifade eden Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, Ankara Devlet Opera ve Balesi Binası'nda bugün bir açıklama yaparak kararı protesto edeceklerini bildirdi.

Kültür-sanat emekçileri, kriz bahanesiyle servislerinin kaldırılmasını protesto etti

20 Aralık 2018 20:10

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ekonomik kriz ve bütçe yetersizliği bahanesiyle personel servisini kaldırmasına kültür-sanat emekçilerinden tepki geldi. Devlet Opera ve Balesi’nde eylem yapan KESK üyeleri, “Krize bir sebep olmadık, bedelini de biz ödemiyoruz” dedi

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, ekonomik krizi ve tasarruf tedbirlerini bahane ederek Devlet Opera ve Balesi personel servislerini kaldırdı.  Karar, KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen üyeleri tarafından Ankara’daki Devlet Opera ve Balesi Binası’nın sanatçı girişi kapısında bir basın açıklaması ile protesto edildi.

Kamu emekçilerinin toplusözleşme ile aldığı zamların yılın ilk üç ayında eridiğini, maaşlara beklenen zamların türlü artış ve hilelerle gasp edildiğini, halkın en temel ihtiyaçlarının %50’nin üzerinde oranlarda zamlandığını söyleyen kültür-sanat emekçileri, “Buradaki asıl mücadele enflasyonla mücadele değil, yılın sonunda asgari ücretlinin, işçinin, kamu emekçisinin, emeklinin maaş artışlarını aşağı çekme mücadelesidir” dedi.

Türlü alicengiz oyunları ile vermemeye çalıştıkları enflasyon farkı zamlarına ek olarak yıllardır kullanılan personel servislerinin “bütçe yetersizliği” gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösteren kültür-sanat emekçileri, açıklamalarını da şöyle sonlandırdı:

Bir yılda 4’ü uluslararası olmak üzere 5 festival ve 2 ilde opera bale günleri düzenleyen, yurtiçinde ve dışında onlarca turne düzenleyen, müdürlük programlarına bakıldığında yine yüzün üzerinde eser ve konser sahneleyen Devlet Opera ve Balesi’nin bütçesi 13 servise yetmemiştir.

Yine tasarruf denince akla en düşük gelirliler gelmiştir. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar bayram, hafta sonu, resmi tatil demeden çalıştırılan sanat emekçileri olarak servis hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ve yine tekrarlıyoruz: Krize bir sebep olmadık, bedelini de biz ödemiyoruz. Servis hakkımız engellenemez.

Sendika.Org/ Ankara

Cumhuriyet ve Evrensel haber ekte: 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri arasında gerçekleştirilen 2018/2. Dönem 'Kurum İdari Kurulu' toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

KİK Tutanağı ekli dosyadadır.

Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele Bölge mitinglerimizden ikincisi için Samsun’da bir aradayız.

Hepinizi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulu adına, KESK adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  Hoş geldiniz..

 Yolun düşerse kıyıya bir gün,

Ve maviliklerini enginin seyre dalarsan,

Dalgalara göğüs germiş olanları hatırla.

Selamla, yüreğin sevgi dolu.

Çünkü onlar fırtınayla çarpıştılar

Eşit olmayan savaşta

Ve dipsizliğinde enginin yitip gitmeden,

Sana liman gösterdiler uzakta.

Bizim de yolumuz bir kıyıya, Samsun’a düştü.

Dünyanın ve yurdumuzun neresinde olursa,

İşi için, ekmeği için,

Emek için, demokrasi için, adalet için

Emek ve demokrasi mücadelesine dünden bugüne uzanan bir liman olmak için

Dalgalara göğüs gerenleri, fırtınayla çarpışanları,

Flormar’dan Cargill’e, TARİŞ’ten 3. Havalimanı’na, Gripin’den Makro Uyum Market’e, TOKİ işçisine yurdun dört bir yanında işi için, ekmeği için, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için direnenleri,

Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi verdikleri için OHAL KHK’leri ile sorgusuz sualsiz işinden, ekmeğinden edilen, kamu emekçileri mücadelesinin yüz akı KESK’lileri, 

Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alma mücadelesini dur durmak bilmeden sürdürenleri buradan, Samsun’dan, yürekten selamlıyoruz.

 

 

Birileri ne kadar inkar etmeye devam etse de ülkemizde her geçen gün derinleşen bir ekonomik kriz yaşanıyor.

Bin bir çeşit Ali Cengiz oyununa başvurulan resmi rakamlar bile artık ülkede yaşanan işsizliği, hayat pahalılığını gizlemeye yetmiyor.

Faizden, ranttan beslenen %1’lik mutlu azınlık dışında kalan %99 olarak hepimiz bu krizi iliklerimize kadar yaşıyoruz.

İşsizler ordusu hemen her gün işsiz kalanlarla gittikçe büyüyor. İflas eden iflas anlaşması ilan eden firmalar kervanının her gün onlarca firma, işyeri ekleniyor.

Alış verişe, markete, pazara gittiğimizde, cebimizden çıkan paradaki artış,  küçülen poşetlerimiz, artan borçlarımız,  adeta “kriz var” diye bas bas bağırıyor.

Ancak tok aç olanın halinden anlamıyor. Ülkeyi yönetenler bu sese kulak tıkamaya “ekonomi tıkırında, her şey yolunda” nutukları atmaya devam ediyorlar.

Hem kriz, miriz yok, hepsi manipülasyon diyorlar hem de yaşanan krizin faturasını

Hem Mavi yakalısından beyaz yakalısına,

İş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmak istenen kamu emekçisinden, kıdem tazminatına göz konulan işçisine,

Açlık sınırının altında bir ücretle, 1.603 TL ile yaşam mücadelesi veren asgari ücretliden, onca yıllık emeğinden sonra sefalete terk edilen emeklilere,

Gübre ve mazot giderlerini karşılayamadığı için toprağını ekemeyecek hale getirilen köylüden, dükkânını siftah etmeden kapatan küçük esnafa kadar,

Toplumun %99’u olarak bizlere kesmeye çalışıyorlar.

Hem “kriz, miriz yok, dış güçlerin, emperyalistlerin komplosu var” diyorlar. Hem de ülkeyi sanayiden imalata,  tarım ürünlerine kadar dışarıya bağımlı hale getiren, borç batağına sokan, ucuz emek cennetine çeviren emperyalizmin ekonomi politikalarına, neo liberal politikalara daha çok sarılıyorlar.

Emek karşıtı, doğa düşmanı, sermaye yanlısı neo liberal politikaların daha da acımasız bir şekilde sürdürmek için krizi fırsata çeviriyorlar.

İşçilerin kıdem tazminatının fonla, kamu emekçilerinin iş güvencesinin son kırıntılarının esnek, performansa dayalı çalışmayla, kamusal emeklilik ve sosyal güvenlik hakkımızın ise üç yıl süreli zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ile yok edilmesi hedefleniyor.

Krizin faturasını ücretli kesimler başta olmak üzere yoksul halkın sırtına yıkmak için her yola başvuruluyor.

İşten çıkarmalar, zorla ücretsiz izine çıkarmalar,  angarya çalıştırma, mesai ücreti nöbet ücreti ödememe gibi çalışma hakkımızı ortadan kaldıran saldırılar gittikçe artırılıyor. Sağlıkta acil durumlar dışında malzeme kullanılması engelleyen düzenlemelerle hayatımız tehlikeye atılıyor.

Açıkladıkları her paketten, mecliste görüşülmeye devam edilen bütçe yasa tasarısından ülkenin kaymağını yiyen yabancı tekeller başta olmak üzere büyük patronlara yeni teşvikler, vergi indirimleri müjdeler çıkıyor.  Sıra bize gelince en temel ihtiyaç maddelerinin %50 zamlandığı koşullarda göstermelik olarak yapılan %10 indirim kampanyasını “enflasyonla topyekûn mücadele” diye yutturmak istiyorlar.

Milleti soyup soğana çeviren vergileri, zamları görmezden geliyorlar. Bunun yerine kuru soğan üreticisinin ambarına, deposuna düzenledikleri baskınları enflasyona mücadele diye yutturmak istiyorlar.

Açıklanan her yeni 100 günlük programla işverenlerin yüzü güldürülüyor, bizim ise yüzümüz, gözümüzü dağıtılıyor.

Enflasyonu düşürmek için değil düşük göstermek için türlü türlü yollara başvuruluyor.

Eylül ayı enflasyonu yüzde 6.3 çıkınca ilk işleri TÜİK başkan yardımcısını görevden almak oldu.  Yerine kimi getirdiler? Bakınız dostlar, burası çok önemli…Hazine ve Maliye Bakanı’nın, Enerji Bakanlığı döneminden mesai arkadaşını getirdiler.

Enflasyon anında düşmeye başladı.  Kasım ayında enflasyon eksi çıktı. Bir önceki aya yani Ekim ayına göre yüzde 1.44 geriledi. Bana kızmayın dostlar ben TÜİK’in yalancısıyım.

Buradan hepinize soruyorum. TÜİK’e göre enflasyon düştü. Peki, sizin enflasyonunuz düştü mü?

Asgari ücretliler, işçiler, kamu emekçileri, emekliler size soruyorum?

Sizin enflasyonunuz düştü mü?

Çitçiler,

Bafra’da, Alaçam’da, Yakakent’te, Ondokuzmayıs’ta ülkenin en kaliteli çeltiğini üreten, ama geçen yılın altında fiyat teklif edildiği için çeltiği elinde kalan çiftçiler size soruyorum. Sizin enflasyonunuz düştü mü?

Fındık üreticileri,

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından fiyatı her yıl Ağustos ayında açıklanan ama bu yıl TMO fiyat açıklamasını Kasım ayına bıraktığı için İtalyan Fındık tekelinin insafına terk edilen fındık üreticileri size soruyorum? Sizin enflasyonunuz düştü mü?

Bir daha soruyorum. Enflasyonu düşen var mı? Düştüğü iddia edilen bu enflasyon sizin enflasyonunuz mu? 

 

Elbette ki düştüğü iddia edilen enflasyon bizim enflasyonumuz değil. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki makasın yirmi puan açıldığı, enflasyon sepetindeki 407 ürünün sadece 108’inin fiyatlarında düşüş yaşanırken 261 ürünün fiyatının arttığı koşullarda enflasyonun düştüğüne inanmak akıl karı değildir.

Zaten ülkeyi yönetenlerin de hedefi enflasyonu düşürmek değil,  düşük göstermek. Bakınız burası da çok önemli. ..Enflasyonu niye düşük göstermeye çalışıyorlar?  Yılın sonunda asgari ücretlinin, işçinin, kamu emekçisinin, emeklinin maaş zammını düşük tutmak için..

 

İşin özü ülkede yaşanan krizin faturası sömürü, talan, yağma ve baskı düzeninden beslenen %1’e değil,  bu düzenin mağduru olan %99’a kesilmek isteniyor.

Bunun için “hepimiz aynı gemideyiz, gemi batarsa hepimiz batarız, kemerleri biraz daha sıkın” nutukları atmaya devam ediyorlar. Bu işsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe alışın demekten başka bir şey değildir.

 

Bizi geminin batması ile tehdit edenlere sesleniyoruz:

Biz bu geminin yol alması için işimizden, ekmeğimizden, canımızdan fazlası ile fedakârlıkta bulunduk.

Bizi hep büyüme masalları ile oyaladınız. Ama yıllardır vazgeçmediğiniz neo liberal politikalarla birilerinin serveti büyürken bizim sorunlarımız büyüdü. Gelirimiz küçüldü, borçlarımız arttı.

Sadece ekmeğimizi küçülmedi. Yaşadığımız doğa da alabildiğine tahrip edildi. Kentler yandaş inşaat firmalarınca dikilen beton yığınlarına,  topraklarımız, yaylalarımız, derelerimiz HES’lerin ruhsatsız maden ocaklarının talanına terk edildi.

On yılda iki yüzden fazla HES yapılması yetmiyormuş gibi yüz elli tane daha HES yapılması planlanan bu güzelim ‘Karadeniz bölgesi HES denizine’ çevrildi.

Tarım, çiftçilik, besicilik bitirildi. Bu bereket fışkıran topraklarımız olmasına rağmen samandan buğdaydan, pamuktan ete kadar her şeyi dışardan ithal eden hale getirildik.  Üç tarafımız denizle çevrili ama balığı bile ithal eder hale getirildik.

Bu düzende yıllardır kaybeden hep biz olduk.

Adaletsiz vergi sistemi ile bir birinin kopyası bütçelerle, özelleştirmelerle,  kamunun tasfiye edilmesi ile hak arama yollarının kapatan, insan hakları ihlallerini körükleyen güvenlikçi politikalarla, darbelerle, sıkıyönetimlerle, OHAL’lerle,  grev yasakları, sendikal hak ihlalleri ile KHK’lerle, sorgusuz sualiz ihraçlar, açığa almalar, sürgünlerle, doğayı talan eden, yaşam alanlarımızı yok eden ranta dayalı betonlaşma ile çarpık kentleşme ile fatura hep bize kesildi.

Dolayısıyla yıllardır hep kaybedenler olarak bu düzene borcumuz yoktur. Tam tersine alacağımız var.

Biz bu ülkenin emekçi kesimleri, yoksullaştırılan halkı olarak ülkeyi uçurumun kıyısına sürükleyen politikaların bu politikalardan nemalanan %1’in faturasının bizim sırtımıza yıkılmasını kabul etmiyoruz.

Artık nefes almak istiyoruz.               

 

Bunun için;

 • Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamların geri alınmasını, zam yapılmamasını,
 • Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine son verilmesini,
 • Kriz bahanesi ile yaşanan işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere son verilmesini,
 • Rekor üstüne rekor kıran enflasyon karşısında başta asgari ücret olmak üzere ücretlerimizde-maaşlarımızda yaşanan erimenin gerçek enflasyona göre satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak telafi edilmesini,
 • Hem Yeni Ekonomi Programındaki hem de Merkez Bankasının yenilediği enflasyon hedefleri ile hükmünü çoktan yitirdiği tescillenen toplu sözleşmenin derhal yenilenmesini,
 • Kamuya alımlarda eşitsizliği artıran, torpilin, kayırmanın, kadrolaşmanın önünü açan mülakat, sözlü sınav, güvenlik araştırması ve arşiv kaydı uygulamasına son verilmesini,
 • Emeğin haklarını yok eden KHK’lerin iptal edilmesini,
 • OHAL KHK’leri ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm kamu emekçilerinin işine iade edilmesini,
 • Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini,
 • Kadınların sürekli, güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe hakkının hayata geçirilmesini,
 • Herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını istiyoruz.

 

Sadece kendimiz için değil, herkes için;

Gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke,

İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek istiyoruz. 

Değerli Dostlar,

Elbette ki bu talepleri sıralamak yetmiyor.

Taleplerimiz için hep birlikte omuz omuza, yan yana mücadele etmek gerekiyor.

Unutmayın, biz emeği, alın teri ile geçinen dünyanın en büyük ailesiyiz.

Emeğimizi hedef alan saldırıların dalga kıranı bizleriz. Emeğin birliği ve halkların kardeşliği için, bilimden yana, aydınlık bir gelecek için umut biziz.

Yeter ki, kol kola omuz omuza olalım. Yeter ki dünyanın en büyük ailesi olarak bizi bölmeyi, parçalamayı hedef alan oyunları boşa çıkaralım, birbirimize daha fazla kenetlenelim.

Yeter ki, yaşadığımız bu güzelim ülkeye özlenen baharı, beklenen aydınlığı getirmek için birlikte mücadele edelim.

Hepinizi KESK Yürütme Kurulu adına tekrar sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Hoşça kalın, umutla kalın, mücadele ile kalın…

Demokrasi, Özgürlük, Kardeşlik, Barış Ve Eşitlik Yürüyüşümüz Devam Ediyor!

Emeğe karşı eşi görülmemiş saldırıların yaşandığı bir dönemde “Hak verilmez mücadeleyle alınır” ilkesini rehber edinen, kamu emekçileri mücadele tarihinin yapı taşı, fiili meşru mücadelenin açık adresi KESK 23 yaşında!

KESK’in 23. kuruluş yıl dönümü tüm emekçilere kutlu olsun!

KESK, sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu bilen kamu emekçilerinin mücadele örgütüdür.

KESK, bu ülkede hak verilmez alınır şiarını ilke edinenlerin yarattığı fiili ve meşru mücadelenin adıdır.

KESK, sendikal harekette kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesinin yüzüdür.

KESK, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, dinci gericiliğe karşı laiklik, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği için mücadele eden kamu emekçilerinin sesidir.

KESK, kökleri toprağın derinliklerine inen ulu bir çınarın bilgeliğidir.

KESK’in tarihi Türkiye’de demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihi ile bütünleşerek iç içe geçmiştir. Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e ulaşan, 12 Eylül karanlığını yırtanların tarihi KESK’in, KESK’lilerin tarihidir.

KESK’in tarihi kul anlayışından örgütlü topluma giden yolu açma ve geleceğe taşıma hedefinin tarihidir.

Onlarca yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde zorlu süreçlerden, çetin sınavlardan geçtik. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görenler olarak her zaman emek ve demokrasi düşmanlarının hedefinde olduk.

OHAL koşullarında resmi kuruluşunu yapan KESK, bugün OHAL’den daha ağır koşullarda bir kez daha saldırıların odağında.  Bir kez daha açığa almalarla, ihraçlarla, sürgünlerle, baskı ve şiddet politikaları ile emek ve demokrasi mücadelemizi bastıracaklarını sananların hedefindeyiz.

Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten, emeğin en yüze değer olduğuna inanan ve bunu yaşamlarıyla da kanıtlayan onlarca üyesini kurulduğu yıllarda faili meçhullerde yitiren KESK’in, bugün de aynı zihniyet ve ideolojiden beslenen iktidarın talimatıyla binlerce üyesi ihraç edildi, binlercesi açığa alındı. Gözaltı, tutuklamalar, soruşturmalar, cezalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ancak geçmişte mücadelemizi engellemeye çalışan, bizi kapı kulu olarak görenler nasıl ki tarihin çöplüğündeki yerini aldıysa, piyasa değerleri, savaşa tapan ahlakları, derin kuyular gibi uğuldayan ağızlarıyla bunlar da bir gün çekip gidecekler. Şiddet ve dehşetleriyle,  emeğe, akla, bilime, kültüre, sanata düşman karanlıklarıyla çekip gidecekler.

KESK ise önüne çıkarılan tüm engellemelerle, baskılarla yaratılan kuşatmaya inat dimdik ayakta olmaya devam edecek.

Elbette emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını yakınlaştıracak mücadeleyi yükseltmeden bu karanlık bulutlar kendiliğinden dağılmayacak.

Emeğin hakları mücadelesi sürdürenlerin,  demokrasi, barış ve özgürlük isteyenlerin önündeki engellerin hiç olmadığı kadar arttığı bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür.

Bunun için emeği ile geçinen, krizden etkilenen, sosyal ölümü dayatan baskılara tepki duyan, birlikte ve ortak mücadeleye inanan tüm kesimleri; 9 Aralık’ta Samsun’da, 15 Aralık’ta Adana’da, 16 Aralık’ta Diyarbakır’da ve 22 Aralık’ta İstanbul’da “Krizin Bedelini Emekçiler Değil Krizi Yaratanlar Ödesin” anlayışıyla ve “Yoksullaşmaya, İşsizliğe Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye” şiarıyla yapacağımız bölge mitinglerine katılmaya çağırıyoruz.

23. yaşımızı kutlarken; emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere bu onurlu tarihi bırakan arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Haklılığın ve kararlılığın mücadelesi ile dolu bu onurlu tarihe yeni sayfalar ekleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Bugünden yarına umudu ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

FAŞİZM YENİLECEK! BİZ KAZANACAĞIZ!

YAŞASIN EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN KESK!