Yazdır

ULUSLAR ARASI ANTLAŞMALAR

KÜLTÜR SANAT SEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma KATEGORİ

Akdeniz'e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının, Diplomaların ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme
Asya-Pasifik Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının, Diplomalarının ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Bölgesel Sözleşme
Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Bölgesel Sözleşme
Avrupa Kültür Anlaşması (Paris, 19.12.1954)
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (Granada, 03.10.1985)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun XVI. Genel Kurulu Tarafından Kabul Olunan Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Sözleşmesi (Londra, 16.11.1945)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)'nun Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Arasında 05.09.1951'de İmzalanan Teknik Yardım Esas Anlaşmasına Akid Taraf Sıfatıyla İthali Hususunda Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Türkiye Temsilcisi Arasında Teati Olunan Mektuplar
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı, Evrensel Posta Birliği, Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatı (Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve İhtisas Teşekkülleri ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Değiştirilmiş (Teknik Yardım) Standart Anlaşması
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (Paris, 23.11.1972)
Gümrük Mevzuatına Aykırılıkların Men'i, Takibi ve Tahkiki İçin Karşılıklı İdari Yardıma Dair Uluslararası Sözleşmelerin Eklerinden Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Mücadelede Yardım Başlıklı (X) ve Sanat Eserlerinin, Antikaların ve Diğer Kültürel Varlıkların Kaçakçılığına Karşı Mücadelede Yardım Başlıklı (XI) sayılı Ekler
Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında Hazırlanan “Beymelek Lagünü Kültür Balıkçılığı Merkezinin Kurulması” Konulu Proje Belgesi
Hükümetimizle Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Hükümetleri ve BMKP Arasında BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nca Yürütülecek Olan Balkan Bölge Deprem Araştırmaları II. Aşaması Proje Anlaşması
Hükümetimizle İslam Konferansı Örgütü Arasındaki İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezi'nin İstanbul'da Kurulması Hakkındaki Anlaşma
Japonya Kültürel Hibe Programı Çerçevesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Sağlanması Sözkonusu Duysal-Görsel Cihazlarla İlgili Olarak Mektup Teatisi Suretiyle Yapılan Düzenlemeler
Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme, Hükümetlerarası Lahey Konferansı Nihai Kararı ve Bu Sözleşmenin Tatbikatına İlişkin Tüzük ve Ek Protokol (Lahey, 14.05.1954)
Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi (Strazburg, 19.08.1985)
Tebriyevi Bir Mahiyeti Haiz Filimlerin Milletlerarasında İntişarını Kolaylaştırmak İçin Akdolunan Beynelmilel Mukavelename (Cenevre, 11.10.1933)
TUR/87/033 Sayılı İskenderun Körfezinde Su Ürünlerinin Kültür Yolu ile Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi Konulu Proje Belgesi
Türk-Irak Eğitim İşbirliği Komisyonunun 1950 Yılında Yaptığı Toplantıda Alınan Kararlar
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Türk Uzman ve Yönetici Personelin Desteklenmesi" Konulu Düzenleme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Akademisi Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1990-1991 Yılları Bilimsel ve Teknik İşbirliği Programı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı Arasında İmzalanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Planı ve Ekleri
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Krallığı Arasında Akdedilen Kültür Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasındaki Kültür Anlaşmasına Ek Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında Hazırlanan İzmir Ticaret Odasının Girişimcilik ve Ticareti Geliştirme Konusundaki Eğitim Kapasitesini Güçlendirmek Konulu Proje Belgesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti Arasında Kültür Mukavelesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Kültür Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Mevcut 08.05.1957 Tarihli Kültür Anlaşmasının Uygulanmasını Temin Eden ve Mektup Teatisi Suretiyle Akdolunan Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Kültür Münasebetlerine Müteallik Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında İmzalanan Bilimsel İşbirliği Andlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı Arasında Kültür Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Judo ve Karate Federasyonuna Japon Hükümetince Hibede Bulunulmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye ile Federal Almanya Hükümeti Arasında 08.05.1957 Tarihli Kültür Anlaşmasının 2. Maddesinin Uygulanması Amacıyla 04.06.1970 Tarihinde Gerçekleştirilmiş Olan Anlaşmanın Batı Berlin Bölgesine de Teşmil Edilmesine İlişkin Ek Anlaşma
Türkiye ile Fransa Arasında Kültür Anlaşması
Türkiye ile Irak Arasında Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması ve Ek 6 Protokol (1-Dicle, Fırat ve Kolları Sularının Düzene Konması Protokolü, 2-Güvenlik İşlerinde Karşılıklı Yardımlaşma Protokolü, 3-Eğitim, Öğretim ve Kültür İşbirliği Protokolü, 4-Posta, Telgraf ve Telefon Protokolü, 5-Ekonomi İşleri Protokolü, 6-Hudut Protokolü)
Türkiye ile İtalya Arasında Kültür Anlaşması
Türkiye Romanya Arasında Başbakanların Ekonomik, Teknik ve Kültürel İşbirliği Konularında Görüş Birliği ile Protokol
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 27.12.1949 Tarihli (Eğitim Komisyonu) Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 27.12.1949 Tarihli Muaddel Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 27.12.1949 Tarihli Muaddel Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Eğitim Mübadele Komisyonu Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan İlkokullara Eğitsel Kolaylıklar Sağlayan Anlaşma
Türkiye-Arjantin Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Arnavutluk Arasında Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Arasında 1966 Yılında Yapılacak Kültür Mübadelelerine Dair Protokol
Türkiye-Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1970-1971'de Yapılacak Kültür Mübadelelerine Ait Protokol
Türkiye-Bangladeş Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Belçika Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Teknik ve Kültür Anlaşması
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Temsilciliği Arasında Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim ve Kültür Teşkilatından Teknik Yardım Teminine Mütedair 05.09.1951 Tarihli Esas Anlaşma Mucibinde Getirilen Teknik Yardım Eksperlerine Ödenecek Mahalli Geçim Tahsisatları Hakkında Varılan Anlaşmaya Dair Mezkur Temsilciliğe Gönderilen Mektup
Türkiye-Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Cibuti Arasında Sanayi, Ticaret ve Kültür Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
Türkiye-Endonezya Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Finlandiya Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Fransa Arasında İlmi, Edebi ve Tedrisi Münasebetler Hakkında Mukavele
Türkiye-Haşimi Ürdün Krallığı Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Hindistan Arasında İmzalanan Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Hollanda Krallığı Arasında Akdedilen Kültür Anlaşması
Türkiye-Irak Arasında İmzalanan Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
Türkiye-Irak Arasında Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Sonunda İmzalanmış Olan Türk-Irak Ekonomik ve Teknik işbirliği Karma Komisyonu İkinci Dönem Oturumu Tutanağı, Ulaştırma Konusuna Dair Tutanak, Teknik ve bilimsel İşbirliği Programı ve 1981-1982 ve 1982-1983 Yılları İçin Kültürel ve Bilimsel Mücadele Programı
Türkiye-İran Arasında Akdedilen Kültür Anlaşması
Türkiye-İspanya Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Katar Arasında İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Kuveyt Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Dair Anlaşma
Türkiye-Libya Arasında İmzalanan Kültür ve Tanıtma Anlaşması
Türkiye-Libya Birleşik Krallığı Arasında İmzalanan İşbirliği ve Kültür Anlaşması
Türkiye-Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Malezya Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Nijerya Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Norveç Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Pakistan Arasında Kültür Anlaşması
Türkiye-Romanya Halk Cumhuriyeti Arasında 1965 Yılı Kültür Mübadeleleri İle İlgili Protokol
Türkiye-Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında İmzalanan İlim ve Sanat Münasebetleri Anlaşması
Türkiye-Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Sierra Leone Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Somali Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İmzalanan 1987-1988 yılları Bilimsel ve Teknik İşbirliği Faaliyet Programı
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İmzalanan 26.12.1984 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Uzun Vadeli Programın Uygulanması ile İlgili 1985-1986 Yılları Bilimsel Teknik İşbirliği Faaliyet Programı
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İmzalanan Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İmzalanan Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 1982-1983 Yıllarına Ait Uygulama Programı
Türkiye-Sri Lanka Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Sudan Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Suudi Arabistan Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması
Türkiye-Tayland Arasında Ekonomik, Ticari, Kültürel ve Konsolosluk Alanlarında İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası
Türkiye-Tunus Cumhuriyeti Arasında 25.02.1964 Tarihinde Ankara'da İmzalanmış Olan Kültür Anlaşması
Türkiye-Yugoslavya Arasında İmzalanan Ekim 1980 -Eylül 1982 Dönemini Kapsayan Kültürel Değişim Programı
Türkiye-Zaire (Kongo) Arasında Kültür Anlaşması
Üniversite Müesseselerine Giriş Hakkını Bahşeden Diplomaların Muadeletine Mütedair Avrupa Sözleşmesi
Üniversite Tahsil Müddetlerinin Muadeletine Dair Avrupa Sözleşmesi